Odwiedziny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kramarzewie

9 stycznia 2018 r. Bibliotekę Samorządową w Radziłowie odwiedziła grupa uczniów z klas I i III Szkoły Podstawowej w Kramarzewie. Głównym celem spotkania było  zachęcenie uczniów do systematycznego wypożyczania i czytania książek. Podczas wizyty w bibliotece dzieci zapoznały się z obowiązującymi w placówce zasadami dotyczącymi wypożyczania książek, dowiedziały się jak zostać czytelnikiem, zobaczyły księgozbiór biblioteki, wysłuchały wierszy E. Szymańskiego pt. „Książka” i M. Terlikowskiej pt. „List do dzieci”  i na ich podstawie wykonały planszę z prośbami książki. Ponadto uczniowie bardzo sprawnie rozwiązali bajkowe zagadki, przygotowane przez pracowników biblioteki. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały drobne upominki w postaci zakładek do książek i planów lekcji. Serdecznie dziękujemy p. Dorocie Malinowskiej za umożliwienie  zorganizowania spotkania, a także rodzicom, którzy zapewnili dowóz dzieci do biblioteki.

Skip to content