OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.)

Wójt Gminy Radziłów ogłasza taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Radziłów

Taryfy obowiązujące do 09 czerwca 2018r.

Rodzaj usługi Netto Brutto Dopłata brutto z budżetu Gminy
Zaopatrzenie

w wodę – 1 m3

2,64 zł 2,85 zł brak
Odprowadzanie ścieków – 1 m3 10,14 10,95 5,48
Ścieki dowożone wozem asenizacyjnym bezpośrednio na Gminną oczyszczalnię ścieków w Radziłowie 10,14 10,95 5,48

 

 

Skip to content