Nowe numery telefonów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie

Kierownik GOPS Józef Jurski- 86 2736872

POMOC SPOŁECZNA

Starszy pracownik socjalny Regina Ciecierska- 506 641 046

Starszy pracownik socjalny Małgorzata Chrzanowska i pracownik socjalny Justyna Obrycka- 506 641 040

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Marta Matoszko i Emilia Skarzyńska – 506 641 042

Skip to content