Rozbudowa drogi powiatowej Wypychy – Dusze

Gmina Radziłów informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze”. Inwestycja realizowana była przez Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie. Zakres robót obejmował przebudowę nawierzchni brukowcowej i bitumicznej na odcinku o długości 2,12 km. Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 989 815,22 zł (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt  dziewięć tysięcy osiemset piętnaście 22/100).  Gmina Radziłów dofinansowała zadanie w kwocie 180 588,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 00/100).

Skip to content