Pożegnanie wakacji

W dniach 28.09. – 01.09.2017 r. w Bibliotece Samorządowej w Radziłowie odbyły się zajęcia edukacyjno – animacyjne, które poprowadzili studenci z Projektora – studenckiej organizacji wolontariackiej. Przez cały tydzień dzieci uczęszczające na zajęcia uczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Dowiedziały się m.in. jak należy wezwać pomoc w razie wypadku, pod jakie nr alarmowe należy dzwonić, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, jak postępować w przypadku urazów kończyn górnych i dolnych, jakie są objawy udaru słonecznego i co należy wtedy zrobić, jak zachować się w przypadku lekkich poparzeń. Starsze dzieci ćwiczyły na fantomach, młodsze na misiach. Poza realizacją tematu „pierwsza pomoc”, podczas 5 dni pobytu wolontariuszy odbyły się także zajęcia sportowe, sprawnościowe i plastyczne. W czwartek 31.08. po zajęciach odbyło się ognisko, na którym wszyscy uczestnicy posilili  się kiełbaskami i na sportowo pożegnali mijające wakacje. Podczas piątkowych zajęć dzieci wykonały z kuleczek bibuły pamiątkowe logo Projektora, ponadto każdy z uczestników zrobił balonowego „gniotka”, a na koniec zajęć otrzymał od prowadzących pamiątkowe upominki.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Sylwii Maszlance i Panu Arkadiuszowi Szurlejowi za przyjazd do Radziłowa i  przeprowadzenie bloku zajęć edukacyjno – animacyjnych, a tym samym zapewnienie dzieciom atrakcyjnego spędzenia, ostatniego tygodnia wakacji.

« z 4 »
Skip to content