Pomoc z ARIMR na wyrównanie cen sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF

Podlaski Urząd Wojewódzki informuje, że od 8 do 12 września  2017 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy mogą składać wnioski o pomoc na wyrównanie ceny sprzedaży trzody chlewnej z terenów objętych ASF. Producenci mogą ubiegać się o w/w wsparcie z obszaru stref objętych restrykcjami ASF, których sprzedaż nastąpiła od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Wnioski należy składać w Oddziałach Regionalnych ARIMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń. Niezbędne dokumenty do złożenia  wniosku znajdują się na stronie głównej ARIMR.

Skip to content