Oferta na wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w msc. Radziłów

Gmina Radziłów zleci wykonanie koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków w msc. Radziłów dla docelowej wielkości RLM – 1835 wraz z określeniem kosztów modernizacji.

Wykaz prac, które należałoby wykonać wg inwestora:

 1. Wyposażyć oczyszczalnię w zbiornik STO.
 2. Zamontować napowietrzanie w zbiorniku retencyjnym.
 3. Wykorzystać istniejące dwie komory SBR w dalszym ciągu jako ciągi technologiczne.
 4. Napowietrzenie reaktorów biologicznych 2 szt. poprzez zastosowanie dyfuzorów z dmuchawami zamiast napowietrzania strumienicą.
 5. Workownicę Draimad z 2 sztuk rozbudować na 6 do 8 sztuk, lub zastosować prasę lub odwirowanie.
 6. Zakupić i wymienić pompę o większej wydajności w przepompowni głównej.
 7. Budowa osadnika przed przepompownią główną.

Zastosować w koncepcji takie rozwiązania aby eksploatacja oczyszczalni zapewniła:

 • przepustowość ok. 275 m3 ścieków na dobę,
 • właściwą pracę oczyszczalni,
 • właściwą gospodarkę osadową,
 • uzyskiwanie właściwych wyników ścieków oczyszczonych
 • była jak najbardziej ekonomiczna w utrzymaniu dla inwestora.

Aby opracowanie koncepcji było właściwe niezbędna jest wizja lokalna obiektu.

Z up. Wójta
Kierownik
Zakładu Komunalnego w Radziłowie

Mirosław Grajewski

 

Skip to content