Zakończenie I części zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”

Pod koniec lipca 2017 roku zakończono pierwszą część inwestycji  „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”. Zadanie obejmowało przebudowę drogi w miejscowości Wypychy (droga nr 162508 B)  oraz w miejscowości Łoje – Awissa (droga nr 162973B). W  czasie realizacji prac w Wypychach wymieniono nawierzchnię asfaltową oraz ułożono chodnik z kostki brukowej, natomiast w Łojach – Awissa położono nową  warstwę nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego. Na początku sierpniu dokonano odbioru dróg w wyżej wymienionych miejscowościach.

W wyniku realizacji pierwszej części zadania przebudowano łącznie ok. 300 m gminnych dróg na terenie Gminy Radziłów. Na przebudowę dróg w Wypychach i Łojach – Awissa gmina wydała  140 642,48 zł.

W ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów” przebudowane zostaną jeszcze drogi w Szyjkach i Czachach. W chwili obecnej trwają roboty budowlane na drodze w miejscowości Szyjki.

Skip to content