Ogłoszenie

Wójt Gminy Radziłów zaprasza na spotkanie w dniu 11 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy dotyczące dróg gminnych nr 104158B, 162717B, 162714B (Szczudra).

Podczas spotkania omawiana będzie rozbudowa i przebudowa w/w dróg, zapoznanie się z projektem budowlanym oraz zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w spotkaniu.

Skip to content