Konsultacje społeczne w Klimaszewnicy

11 sierpnia w świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy odbyły się konsultacje społeczne dotyczące drogi wojewódzkiej nr 668 przebiegającej przez w/w miejscowość. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, projektant, Wójt Gminy Radziłów oraz mieszkańcy Klimaszewnicy. Na spotkaniu zostały przedstawione 3 warianty przebudowy i rozbudowy drogi nr 668:

Wariant 1 – 2 chodniki i ścieżka rowerowa

Wariant 2 – 1 chodnik i 1 ciąg pieszo rowerowy

Wariant 3 – 2 chodniki

Do 28 sierpnia można zgłaszać wnioski i uwagi do przedstawionych projektów na poniższym wniosku:

Wniosek na konsultacje społeczne

Skip to content