Konsultacje społeczne

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dla zadania: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 668 w m. Klimaszewnica wraz z przebudową mostu oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej”, Inwestor wraz z Pracownią Projektową KOMI zapraszają na konsultacje społeczne, których głównym celem jest poinformowanie przedstawicieli społeczności lokalnej oraz przedstawicieli organów administracji publicznej o planowanym przedsięwzięciu, prezentacja wariantów inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora, a także stworzenie właścicielom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag.

Konsultacje społeczne odbędą się w dn. 11.08.2017r. , o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w m. Klimaszewnica.

plakat_nr_1

Do pobrania

Wniosek na konsultacje społeczne

Karta informacyjna DW668- konsultacje społeczne

Skip to content