Przebudowy skrzyżowań dróg gminnych z drogami powiatowymi

Wraz z końcem maja 2017 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie rozpoczął przebudowy skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów. Całe zadanie obejmie przebudowę skrzyżowań dróg powiatowych z drogami gminnymi w następujących miejscowościach:

  1. Droga nr 162705B – Rydzewo Szlacheckie
  2. Droga nr 104152B – Czachy
  3. Droga nr 162972B – Łoje Awissa
  4. Droga nr 104137B – Rydzewo Szlacheckie
  5. Droga nr 162519B – Kownatki
  6. Droga nr 104151B – Brodowo

Przebudowywane skrzyżowania są powiązane z drogami gminnymi przebudowywanymi ze środków PROW 2014-2020. Realizacja zadania odbywa się w wyniku porozumienia, jakie Wójt Gminy Radziłów zawarł z Zarządem Powiatu Grajewskiego w marcu 2016 r. Całkowita wartość inwestycji to kwota 332.704 zł. Dofinansowanie Gminy Radziłów (50%) wyniosło 166.352 zł

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć.

Skip to content