Zakończenie zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”

Herb_1 PROW

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pod nazwą:
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów

mająca na celu poprawę infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 24 maja 2017 r. przy obecności Wójta Gminy Radziłów Pana Krzysztofa Milewskiego, inspektora nadzoru Pana Marka Gierasimiuka, kierownika budowy Pana Tomasza Kulikowskiego oraz kierownika Referatu Inwestycji Pani Anny Bagińskiej  dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w zadaniu „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”. Przedmiotem odbioru końcowego były następujące odcinki dróg:

 

  1. Droga nr 162705B – Rydzewo Szlacheckie ………..w km 0+000 ÷ 1+500,00
  2. Droga nr 104152B – Czachy ……………………….w km 0+650 ÷ 1+110,00
  3. Droga nr 162972B – Łoje Awissa…………………. w km 0+000 ÷ 0+780,00
  4. Droga nr 104137B – Rydzewo Szlacheckie……….. w km 0+004,70 ÷ 0+257,45
  5. Droga nr 162519B – Kownatki ……………………..w km 0+005 ÷ 0+407,40
  6. Droga nr 104151B – Brodowo……………………… w km 0+003,5 ÷ 0+925,00

 

W wyniku realizacji osiągnięto cele projektu, tj. wybudowano odcinki dróg o planowanej pierwotnie długości.

Wykonawca, którym była spółka UNIDROG z Grajewa, wykonała zadanie ponad dwa miesiące przed pierwotnie planowanym terminem. Realizacja odbywała się sprawnie i bez większych komplikacji, a przejściowe utrudnienia wynagradza osiągnięty efekt. Łącznie udało się przebudować około 4,32 kilometra dróg gminnych, których to zadań bez otrzymania dofinansowania nie udałoby się zrealizować. Całkowita wartość umowy: 2.725.445,11 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 63,63%, tj. około 1.734.200.72 zł.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z dokonanej przebudowy. Pod każdym zdjęciem znajduje się suwak, który pozwala zobaczyć stan „przed” i „po” przebudowie

Łoje – Awissa:


Czachy:


Kownatki:


Brodowo:

Rydzewo Szlacheckie:Skip to content