Życzenia

Z okazji Dnia Sołtysa  Wszystkim pełniącym tę zaszczytną funkcję w  naszej gminie życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w dążeniu do realizacji zamierzonych celów. Dziękujemy za efektywną współpracę z Samorządem i za zaangażowanie w codzienną działalność dla potrzeb środowiska lokalnego. Niech Wasza praca dostarcza Wam wielu satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania.

Przewodnicząca
Rady Gminy Radziłów
Elżbieta Klimaszewska
Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

List Dariusza Golca do Sołtysów

Skip to content