Zapusty Radziłowskie

W ostatkowy wtorek,  podczas XVII Zapustów Radziłowskich  mieszkańcy Gminy Radziłów i wiele osób z całego regionu hucznie pożegnało karnawał. Radziłowskie Zapusty to powrót do tradycji, do tego co oryginalne i nieszablonowe, to czas wesołej zabawy, który już od  wczesnych godzin rannych przyciąga wielu miłośników dawnych obyczajów i regionalnej kultury.

Tegoroczne Zapusty rozpoczęły się występem uczniów ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie, którzy  w ciekawy sposób zaprezentowali zapustowe widowisko, przybliżając widzom zwyczaje i przyśpiewki, związane z obchodami ostatniego dnia karnawału.

Następnie na scenie pojawił się zespól Kolorowy Tabor ze Słucza prowadzony przez Panią Alicję Tuzinowską, który na Radziłowskich Zapustach występuje już od 2007 roku i w tym roku świętował  swoje dziesiąte urodziny.

Rozbawioną i roztańczoną publiczność do dalszej zabawy zachęcił zespół śpiewaczy Tęcza z Trzciannego, który po raz kolejny gościnnie wystąpił na  Radziłowskich Zapustach.

O godz. 12.00  rozpoczął się kulminacyjny punkt Radziłowskich Zapustów czyli korowód weselny, który otwiera symboliczna Ziabela czyli para kukieł umieszczonych na poziomo ustawionym kole, które ciągnięte przez konia stale się obraca sprawiając wrażenie, że Jan i Izabela wirują w tańcu. W korowodzie idą także przebierańcy, którymi w tym roku byli:

Pan Młody – Kamil Ciszewski

Pani Młoda –   Arkadiusz Konopka

Drużba: Adam Grabowski, Przemysław Dąbrowski, Tomasz Bieńkowski

Niedźwiedzie: Karol Dąbrowski, Piotr Zalewski, Robert Wysocki, Tomasz Tokarzewski

Kozy: Andrzej Zawadzki, Mateusz Łoszewski, Sławomir Dziekoński

Bociany: Michał Czarnecki, Szymon Wolinowski

Do weselnego orszaku przyłączyli się także inni biesiadnicy – uczestnicy Zapustów, którzy tańcząc i śpiewając obchodzili radziłowski rynek, odwiedzając pobliskie sklepy i urzędy.

Następnie na scenie odbyły się huczne oczepiny, które w tym roku poprowadził zespół Szczuczyniacy z MDK w Szczuczynie.

Po oczepinach nastąpiło symboliczne „palenie niedźwiedzi”, które zwiastuje rychłe nadejście wiosny.

Do dalszego biesiadowania wszystkich zebranych zachęcił zespół lokalnych Muzykantów: Pana Jana Nieradko i Pana Sylwestra Rynkiewicza z solistką Haliną Karczmarczyk i chórkiem: Martą Karczmarczyk i Katarzyną Wysocką.

Czynny udział i pomoc w przygotowaniu weselnego orszaku  okazali Sołtys Radziłowa – Pan Antoni Bagiński i Pan Karol Kuczewski. Sprzętów do dekoracji sceny użyczył Pan Kazimierz Borowski.

Sponsorami tegorocznych zapustów byli: BS w Jedwabnem, Radni i Sołtysi Gminy Radziłów, Masarnia „Zagłoba”, Piekarnia Radziłów, Catering Dobkowscy, Catering Danielewscy, sklep Lewiatan Radziłów.

Organizatorami Zapustów byli:  Urząd Gminy Radziłów, Biblioteka Samorządowa w Radziłowie, Zakład Komunalny w Radziłowie,  Szkoła Podstawowa w Radziłowie, Szkoła Podstawowa w Słuczu, Gimnazjum w Radziłowie.

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwali druhowie z OSP Radziłów, OSP Słucz i OSP Klimaszewnica.

Dziękujemy wszystkim za tak liczny udział w Zapustach Radziłowskich i wszelką okazaną pomoc przy ich przygotowaniu.

fot. Z. Mroczkowski

Skip to content