KOMUNIKAT WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

W związku z planowanym ubieganiem się przez Gminę Radziłów o dotację na wykonanie kolektorów słonecznych na terenie gminy Radziłów, Wójt Gminy Radziłów informuje, iż wszyscy właściciele posesji, którzy chcą wykonać taką instalację na swoim budynku mieszkalnym, powinni stawić się w Urzędzie Gminy Radziłów u Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej – Anny Bagińskiej tel. 86 273 71 15 celem podpisania stosownych oświadczeń – pokój nr 5.

Przyjęcia interesantów rozpoczną się od środy, 15 marca 2017 r., do końca marca 2017 r. w godzinach 7.30 – 15.45.

Wkład własny mieszkańców obejmował będzie od 15 do 20 % wartości instalacji solarnej.

 

UWAGA! Jeżeli w budynku, w którym planowane jest rozmieszczenie instalacji, faktycznie prowadzona jest działalność gospodarcza (np. sklep), mieszkaniec nie będzie mógł skorzystać ze wsparcia finansowego na rozmieszczenie kolektorów.

Skip to content