Bezpieczna Gmina

12 marca 2017 r. w sali Centrum Kultury w Radziłowie odbyło się spotkanie informacyjne   „Bezpieczna Gmina”, które zorganizowane zostało przez Wójta Gminy Radziłów- Krzysztofa Milewskiego i OSP Radziłów. Zebranie poprowadzili przedstawiciele:

 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówki Terenowej w Grajewie  ( Kierownik Andrzej Łajewski wraz z pracownikiem Wioletą Wróblewską),
 • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Grajewie ( Strażak Michał Milewski),
 • Komendy Powiatowej Policji w Grajewie ( Dzielnicowy asp. Marek Gładkowski).

Podczas zebrania  mieszkańcy Gminy Radziłów mieli okazję  do:

 • wysłuchania informacji o zasadach przestrzegania bezpieczeństwa „w sieci” m.in.  przy zawieraniu różnego rodzaju umów,
 • wysłuchania informacji o wykorzystywanej przez złodziei „metodzie na wnuczka”,
 • zapoznania się z strategicznymi punktami na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
 • wysłuchania informacji o tym jak skutecznie chronić dom i jego mieszkańców przed czadem – cichym zabójcą,
 • wysłuchania informacji o zasadach zachowania bezpieczeństwa p/pożarowego w gospodarstwie i w domu,
 • zapoznania się z zasadami udzielania pierwszej pomocy,
 • wysłuchania informacji o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  w gospodarstwie rolnym.

Ponadto uczestnicy spotkania zabrali  głos w dyskusjach  dotyczących m.in.:

 • miejsc na terenie Gminy Radziłów, które zostały zgłoszone do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( np. teren boiska przy Szkole Podstawowej w Słuczu, centrum miejscowości Radziłów i spożywanie w jego obrębie napojów alkoholowych),
 • posiadania psów i wynikających z tego obowiązków ich właścicieli, a także z działań Gminy prowadzących do łapania psów bezpańskich i ich umieszczania w  schronisku dla zwierząt ( miesięczne koszty utrzymania psa, które ponosi gmina).

Każdy uczestnik spotkania otrzymał drobny upominek w postaci kamizelki odblaskowej lub apteczki pierwszej pomocy.

Skip to content