Sanitarny odstrzał dzików

25 lutego br. weszło w życie ministerialne rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału dzików. Szef resortu nakazuje w nim docelowe zmniejszenie populacji zwierząt tak, by  z wyliczeń wynikała liczba  0,5 osobnika na kilometr kwadratowy. Wprowadzone przepisy zobowiązały powiatowych lekarzy weterynarii do zawarcia umów z kołami łowieckimi.

Sanitarny odstrzał ma być wykonywany wzdłuż granicy z Białorusią i Ukrainą i obejmie 312 gmin. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia, w powiecie grajewskim do sanitarnej trzebieży zakwalifikowano obszar miasta Grajewo oraz gmin: Grajewo, Rajgród, Radziłów i Wąsosz.

W latach poprzednich, na terenie powiatu grajewskiego pogłowie dzika było niewielkie.  Wskaźnik zwierząt był niższy niż 0,5 osobnika na kilometr kwadratowy powierzchni. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie czeka na dane szacunkowe z  inwentaryzacji. Czy dojdzie do redukcji dzików – wszystko zależy od przekroczenia poziomu wyznaczonego przez resort.

Zmniejszenie stad dzików ma zapobiec rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zwierzęta chore i z podejrzeniem choroby są zabijane. Do krajów wolnych od ASF obowiązuje bezwzględny zakaz wwozu zwierząt żywych, mięsa świeżego i mrożonego z państw objętych tą chorobą. W okresie od 2 do 8 marca br. nie stwierdzono nowych przypadków ASF u dzików, jak również ognisk tej choroby u świń na terytorium Polski poinformował Główny Lekarz Weterynarii.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Grajewie

Skip to content