Ruszyły inwestycje drogowe zaplanowane na rok 2017

ue

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Z końcem lutego ruszyła kontynuacja inwestycji drogowych przewidzianych do wykonania w roku 2017.

Poprawa warunków pogodowych pozwoliła na rozpoczęcie przebudowy drogi nr 162705B w Rydzewie Szlacheckim. Wykonawca rozpoczął przebudowę od ułożenia kanalizacji deszczowej pod planowaną do wykonania koroną drogi. Całkowita długość nawierzchni planowanej do przebudowy to 1500 m.

Do 31 lipca 2017 r. wykonany zostanie wspomniany odcinek w Rydzewie Szlacheckim oraz ok. 925 metrowy odcinek drogi 104151B prowadzący do Brodowa.

Wykonanie w/w odcinków dróg jest powiązane z wykonawstwem odcinków w Czachach, Łojach-Awissa, Kownatkach oraz krótszego odcinka w Rydzewie Szlacheckim. Wszystkie wymienione inwestycje  są współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Skip to content