Klub „Od juniora do seniora” Klimaszewnica

Mieszkańcy Klimaszewnicy na początku stycznia 2017r utworzyli nieformalny Klub „Od juniora do Seniora”. Miłośnikami rękodzieła: są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy w przedziale wiekowym od 10 do 60 lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy.

Zajęcia mają na celu: zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i osób starszych w sposób kreatywny, pożyteczny i aktywny, poprawę sprawności manualnej młodzieży i osób starszych, rozwijanie u nich kreatywności i otwartości na piękno sztuki, integrację młodzieży z osobami starszymi. Wzajemne relacje międzypokoleniowe wpływają korzystnie na obie strony. Starsi czują się zauważeni, potrzebni, mają okazję do wspomnień z dzieciństwa i swojej młodości, możliwość przekazania swych umiejętności, wiedzy i doświadczeń, przekazania uniwersalnych wartości, czują się mniej wykluczani ze społeczeństwa, zmniejszają swój dystans i nieufność wobec młodego pokolenia. Młodzi natomiast zyskują rzeczywisty obraz starości, nawiązują bliższe relacje, doceniają bagaż doświadczeń starszego pokolenia, rozwijają postawę otwartości, szacunku, stają się wrażliwsi na potrzeby i oczekiwania seniorów oraz doświadczają wartości często pomijanych współcześnie jak miłość, troskliwość, cierpliwość, czułość, uprzejmość, empatia.

Wystawę prac klubu będzie można obejrzeć na „Zapustach Radziłowskich”.

Fotografię prac prezentujemy poniżej.

Skip to content