Klub „Od juniora do seniora” Klimaszewnica

Mieszkańcy Klimaszewnicy na początku stycznia 2017r utworzyli nieformalny Klub „Od juniora do Seniora”. Miłośnikami rękodzieła: są dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy w przedziale wiekowym od 10 do 60 lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu w świetlicy wiejskiej w Klimaszewnicy.

Zajęcia mają na celu: zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i osób starszych w sposób kreatywny, pożyteczny i aktywny, poprawę sprawności manualnej młodzieży i osób starszych, rozwijanie u nich kreatywności i otwartości na piękno sztuki, integrację młodzieży z osobami starszymi. Wzajemne relacje międzypokoleniowe wpływają korzystnie na obie strony. Starsi czują się zauważeni, potrzebni, mają okazję do wspomnień z dzieciństwa i swojej młodości, możliwość przekazania swych umiejętności, wiedzy i doświadczeń, przekazania uniwersalnych wartości, czują się mniej wykluczani ze społeczeństwa, zmniejszają swój dystans i nieufność wobec młodego pokolenia. Młodzi natomiast zyskują rzeczywisty obraz starości, nawiązują bliższe relacje, doceniają bagaż doświadczeń starszego pokolenia, rozwijają postawę otwartości, szacunku, stają się wrażliwsi na potrzeby i oczekiwania seniorów oraz doświadczają wartości często pomijanych współcześnie jak miłość, troskliwość, cierpliwość, czułość, uprzejmość, empatia.

Wystawę prac klubu będzie można obejrzeć na „Zapustach Radziłowskich”.

Fotografię prac prezentujemy poniżej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”46″ gal_title=”Klub Klimaszewnica”]

Skip to content