Informacja dla mieszkańców odnośnie naliczania opłaty za wywóz nieczystości stałych

Urząd Gminy Radziłów informuje, że istnieje możliwość zmiany w trakcie roku  danych zawartych w deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za wywóz nieczystości stałych w przypadku przekazania lub zbycia gospodarstwa rolnego lub w sytuacji, kiedy w gospodarstwie domowym zmieniła się liczba osób wchodzących w jego skład. Przekazanie lub zbycie gospodarstwa rolnego uprawnia mieszkańców do naliczania opłaty za wywóz nieczystości stałych na podstawie średniego miesięcznego zużycia wody (m3) po zaokrągleniu do pełnych jednostek, liczone za rok poprzedni.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do Zakładu Komunalnego w Radziłowie wraz z dokumentem potwierdzającym przekazanie lub zbycie gospodarstwa rolnego w celu weryfikacji możliwości zmiany danych zawartych w deklaracji.

Skip to content