Wzrost stawki za odbiór odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2017 roku wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeżeli odpady będą gromadzone w sposób SELEKTYWNY miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wynosić:

  • dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody, jednak nie mniej niż 9,00 zł i nie więcej niż 35,00 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez 1 osobę opłatę w wysokości 9,00 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez co najmniej 2 osoby , opłatę w wysokości 35,00 zł miesięcznie.

 

Jeżeli odpady będą gromadzone w sposób NIESELEKTYWNY miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami będzie wynosić:

  • dla gospodarstw domowych nieposiadających minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,50 zł miesięcznie od 1 m3 zużytej wody, jednak nie mniej niż 12,00 zł i nie więcej niż 50,00 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez 1 osobę opłatę w wysokości 12,00 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw domowych posiadających minimum 1 ha fizyczny powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez co najmniej 2 osoby , opłatę w wysokości 50,00 zł miesięcznie.
Skip to content