Wykaz telefonów

Sekretariat/Fax86 273 71 10
Obsługa Rady Gminy/Płace86 273 71 12
Księgowość86 273 71 16
Skarbnik86 273 71 13
Zastępca Wójta86 273 71 14
Inwestycje86 273 71 15
Wójt Gminy86 273 71 22
Zakład komunalny86 273 71 18
Zagospodarowanie przestrzenne86 273 71 19
Podatki/Działalność gospodarcza/Drogi/ Ochrona środowiska86 273 71 20
Kasa/ Wojsko86 273 71 21
Oświata/Informatyka/Obrona cywilna/ Zarządzenie kryzysowe/ Wynajem sali86 273 71 23
USC/Ewidencja ludności86 273 65 00
Zakład Komunalny86 273 61 84
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej86 273 68 72
Biblioteka86 273 60 24
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radziłowie86 273 60 05
Szkoła Podstawowa w Słucz86 273 61 96
Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy86 273 65 17
Szkoła Podstawowa w Kramarzewie86 273 60 12
Dom Pomocy Społecznej w Mścichach86 273 60 15
Skip to content