Ostrzeżenie przed opłatami

Ministerstwo Rozwoju przypomina o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

Jest to związane z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”.

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Dodaj komentarz

Skip to content