Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” w gminie Radziłów

Od wtorku w szkołach z terenu naszej gminy odbywały się spotkanie z uczniami w ramach kampanii społecznej  „Czad i ogień. Obudź czujność”. Przeprowadzono pogadanki edukacyjne w kilku grupach wiekowych w zakresie zagrożeń pożarowych, znajomości zasad alarmowania służb ratowniczych oraz zagrożeń związanych z tlenkiem węgla.

Przekazano dzieciom i nauczycielom materiały propagandowe z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

Ponadto przeprowadzono pokazy sprzętu ratowniczego oraz przekazano podstawowe informacje z zakresu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Spotkania odbyły się według harmonogramu:

  • 17.01.2017 – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Radziłowie – spotkanie poprowadził Zastępca Komendanta KP PSP w Grajewie kapitan mgr Arkadiusz Lichota wspólnie z Druhami OSP Radziłów (Mirosław Gądek, Łukasz Rutkowski, Roman Barżykowski),
  • 18.01.2017 – Szkoła Podstawowa w Słuczu – spotkanie poprowadzili druhowie OSP Radziłów – Mirosław Gądek i Łukasz Rutkowski,
  • 19.01.2017 – Szkoła Podstawowa w Kramarzewie – spotkanie poprowadzili druhowie OSP Radziłów – Mirosław Gądek i Łukasz Rutkowski
  • 19.01.2017 – Szkoła Podstawowa w Klimaszewnicy – spotkanie poprowadzili druhowie OSP Radziłów (Mirosław Gądek i Łukasz Rutkowski) oraz OSP Klimaszewnica (Zofia Jaśkowska, Agnieszka Kozikowska, Krzysztof Klimaszewski)

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło: 485 uczniów, 31 nauczycieli oraz 10 osób obsługi

 

SP Radziłów

Gimnazjum w Radziłowie

SP Słucz

SP Kramarzewo


SP Klimaszewnica

Skip to content