Ewakuacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Radziłowie

18 listopada 2016 r. w godzinach porannych dyrekcje Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Radziłowie ogłosiły alarm związany z wybuchem pożaru w placówkach. Na szczęście to tylko próbna ewakuacja, na którą zaproszono przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie oraz jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziłowie w sile 1 zastępu.

Po zakończeniu ewakuacji i sprawdzeniu liczby uczniów obecnych na zajęciach lekcyjnych, strażacy dokonali krótkiego podsumowania. Sposób ogłoszenia alarmu oraz przebieg ewakuacji osób przebywających w obiekcie odbyły się zgodnie z obowiązującymi procedurami. Ze szkoły podstawowej ewakuowano 161 uczniów i 17 osób personelu, natomiast z publicznego gimnazjum ewakuowano odpowiednio 104 uczniów i 9 osób personelu.

Ćwiczenia na terenie szkoły były doskonałą okazją do pogadanki strażaków z uczniami na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym oraz praktycznym pokazem udzielania pierwszej pomocy na fantomie pod fachowym okiem ratownika medycznego. Szczególną uwagę zwrócono na trwającą kampanię społeczną „Czad i ogień. Obudź czujność”, której celem jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego.

Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
kpt. Arkadiusz Lichota

Skip to content