Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce

Zgodnie z utrwaloną w województwie podlaskim tradycją przyznawania stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), zaszła potrzeba przygotowania Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego, tj. dokumentu poprzedzającego wprowadzenie regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy.

W związku z tym opracowano dokument wyznaczający kierunki działania w zakresie wspierania edukacji (poniżej), a następnie przygotowano uchwałę Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dzieciom i młodzieży województwa podlaskiego, na którą publikację w Dzienniku Urzędowym Woj. Podl. cierpliwie czekamy.

Zapraszamy do lektury ↓

Więcej informacji:
Urszula Wasyluk-Żukowska
Referat Edukacji | 85 66 54 536

Pliki do pobrania:

źródło:wrotapodlasia.pl

Skip to content