Zmieniaj oblicze swojej miejscowości!

Urząd Gminy Radziłów zaprasza wszystkich mieszkańców do zgłaszania  propozycji zadań do ujęcia w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów na lata 2016 – 2026. Zgłaszane propozycje powinny dotyczyć potrzeb, które w ocenie mieszkańców danej miejscowości wymagają realizacji w najbliższych latach.

Ujęcie zadań w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radziłów pozwoli na przygotowanie strategii działania oraz dopasowania zadań do konkretnych programów przewidujących dofinansowanie. Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem strategicznym, wymaganym przy tworzeniu krajowych oraz unijnych wniosków o dofinansowanie.

Wiadomość e-mail powinna zawierać krótki i zwięzły opis propozycji, nazwę miejscowości, w której zadania mają być realizowane oraz podpis osoby składającej propozycję.

Propozycje można składać w terminie do 17 listopada 2016 roku, w formie elektronicznej na adres propozycje@gminaradzilow.pl lub w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy.

Skip to content