Dotacja z MSWiA dla OSP

OSP Radziłów oraz OSP Klimaszewnica otrzymała dotacje  z MSWiA w ramach „Przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo gaśniczych”.

OSP Radziłów zakupiła 2 komplety ubrania specjalnego za kwotę 3.400,00 zł,

OSP Klimaszewnica zakupiła 1 komplet ubrania specjalnego oraz dwa węże tłoczne W-52 za kwotę 2.050,00 zł.

Skip to content