Dofinansowanie dla jednostek KSRG

W ramach dofinansowania z Komendy Głównej PSP dla jednostek należących do systemu KSRG jednostki OSP Radziłów oraz Klimaszewnica zakupiły:

 • OSP Radziłów – dotacja w wysokości 6.238,00 zł:
  1. Ubrania specjalne,
  2. Hełmy strażacki,
  3. Buty specjalne,
  4. Latarki do hełmu z uchwytem.
 • OSP Klimaszewnica – dotacja w wysokości 5.146,00 zł:
  1. Ubrania specjalne,
  2. Hełmy strażackie,
  3. Megafon,
  4. Latarki do hełmów z uchwytem,
  5. Buty specjalne,
  6. Rękawice

Powyższe zakupy znacznie podniosą bezpieczeństwo strażaków naszych jednostek podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Skip to content