Ubój świń na użytek własny

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski, Główny Lekarz Weterynarii informuje co następuje.

Ubój świń na użyte własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych  w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392, z późn. zm.).

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia każdy posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzania uboju.

Dodatkowo, w obszarach objętych różnymi restrykcjami związanymi
z występowaniem ASF obowiązuje również postępowanie zgodne z § 2a ww. rozporządzenia, zgodnie z którym m.in. świnie poddawane ubojowi muszą zostać poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku ich uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu, (przy czym w obszarze zagrożenia obowiązkowo pobiera się próbki do badań w kierunku ASF, natomiast w obszarze objętym ograniczeniami próbki te pobiera się, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń).

Niedopełnienie przez hodowców powyższych obowiązków, w świetle obecnej sytuacji epizootycznej, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa epizootycznego kraju.

Skip to content