Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Radziłów

zaprasza wszystkich mieszkańców gminy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Sośnia.

Głównym celem konsultacji jest wypracowanie nowej koncepcji zagospodarowania obszaru wraz zachowaniem walorów przyrodniczych i kulturowych krajobrazu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 1 październik 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 15 grudnia 2016 r.

Propozycje, opinie i uwagi można wnosić w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej, za pomocą narzędzia GIS Podlaskie na stronie www.radzilow.pl,
  2. w formie udziału w spotkaniach konsultacyjnych:
    1. w dniu 22 października w sali Gminnego Centrum Kultury w godz. 10:00 – 16:00,
    2. w dniu 19 listopada w sali Gminnego Centrum Kultury w godz. 10:00 – 14:00.

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej www.radzilow.pl lub u koordynatora – P. Jadwigi Cendrowskiej: tel. (86)2737119 e-mail: cendrowska@gminaradzilow.pl

Interaktywne narzędzie do konsultacji społecznych znajduję się na stronie geoportal.wrotapodlasia.pl -> zakładka Planowanie przestrzenne ->Konsultacje społeczna -> Gmina Radziłów

Do pobrania:

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

fe_wer_poziom-kolor-01 ue_efs_erff

doc16174320161020132624_001

Skip to content