Dożynki Powiatowe w Radziłowie

18 września 2016 r. w Radziłowie odbyły się  XVIII dożynki powiatowe, których organizatorami byli: Starosta Grajewski  – Zygmunt Kruszyński, ks. kanonik Jacek Schneider – proboszcz parafii pw. św. Anny w Radziłowie oraz Wójt Gminy Radziłów – Krzysztof Milewski.  Uroczystości rozpoczęła  dziękczynna Msza św.  celebrowana przez ks. Jacka Czaplickiego – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Biskupiej w Łomży. Następnie  procesja z wieńcami dożynkowymi  prowadzona przez Orkiestrę Strażacką z Grajewa przeszła na teren parku przy Urzędzie Gminy w Radziłowie, gdzie  ogłoszone zostały wyniki konkursu na najpiękniejszy  wieniec dożynkowy  tradycyjny i współczesny, wyróżnieni zostali  najwięksi dostawcy mleka, a także rolnicy w różnych kategoriach. Odbyło się też uroczyste przekazanie sprzętu ( agregatu prądotwórczego i torby medycznej)  dla jednostki  OSP Radziłów przez  Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku .

Starostami tegorocznych dożynek byli Państwo Agnieszka i Grzegorz Bagińscy z Kieljan .W uroczystości uczestniczyli rolnicy z  terenu powiatu oraz zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentu, administracji rządowej  i samorządowej wszystkich szczebli, władz rolniczych, przedstawiciele instytucji i firm pracujących na rzecz rolnictwa oraz mieszkańcy powiatu.

W kategorii wieńców tradycyjnych nagrody otrzymali:

I miejsce – Sojczyn Borowy parafia pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Białaszewie

II miejsce -Wólka Mała i Dziarniki parafia pw. św. Wojciecha w Rydzewie

III miejsce – Słucz parafia pw. NNMP w Słuczu

Wyróżnienia:

Mareckie parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie

Chojnowo parafia pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Niedźwiadnej

W kategorii wieńców współczesnych nagrody otrzymali:

I miejsce -Kownatki i Kieljany parafia pw. św. Anny w Radziłowie

II miejsce – Grozimy i Kudłaczewo parafia pw. NMP w Wąsoszu

III miejsce -Skaje parafia pw. NMP w Szczuczynie

Wyróżnienia:

Ciemnoszyje parafia pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Białaszewie

Święcienin parafia pw. św. Anny w Radziłowie

Część artystyczną dożynek swoimi występami uświetnili:  Orkiestra Strażacka z Grajewa, młodzież z Klimaszewnicy, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie, instrumentaliści na harmonii pedałowej z Turośli,  zespół kabaretowy Kolneńskie Dziewczyny z Plusem, zespół Kłosek z Niećkowa, zespół Kolorowy Tabor ze Słucza, Natalia Rogowska.

Wydarzeniu towarzyszyły: wystawa sprzętu rolniczego nowoczesnego i zabytkowego, prezentacja twórczości ludowej, zabawki dmuchane dla dzieci, animacje dla dzieci oraz prezentacja firm pracujących na rzecz rolnictwa.

Organizatorzy dożynek składają serdeczne podziękowania wszystkim delegacjom wieńców dożynkowych, sponsorom i instytucjom, osobom prywatnym, które udzieliły wsparcia i pomocy w organizacji dożynek :

Parafii pw. św. Anny w Radziłowie, Zakładowi Komunalnemu w Radziłowie, Bibliotece Samorządowej w Radziłowie, Młodzieży z Klimaszewnicy, Dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Radziłowie, Szkole Podstawowej w Słuczu, OSP w Radziłowie, Zespołowi Szkół w Niećkowie, ARiMR O/ Grajewo,  Zespołowi Doradztwa Rolniczego w Grajewie, Fundacji  na Rzecz Rozwoju Szpitala Grajewskiego

PSP w Grajewie, Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury, Paniom: Marii Ekstowicz, Małgorzacie Nietupskiej, Barbarze Grądzkiej, Marzenie Sulewskiej, Teresie Piotrowskiej, Jadwidze Chrzanowskiej, Karolowi Kuczewskiemu, piekarniom z terenu powiatu grajewskiego, hurtowni Mesp w Grajewie, PHU Danielewskim z Radziłowa, Cateringowi Dobkowscy z Radziłowa, Towarzystwu MIR BROKER.

Serdeczne podziękowania za użyczenie sprzętu rolniczego  składamy Panom:  Adamowi Kochmańskiemu, Antoniemu Borawskiemu, Hubertowi Czmielewskiemu, Antoniemu Wiśniewskiemu, Antoniemu Bagińskiemu.

Dziękujemy też Pani Janinie Wiśniewskiej z Daszewicz k. Poznania za napisanie i nadesłanie specjalnie na  tę wyjątkową uroczystość wiersza o tematyce dożynkowej.

Przede wszystkim dziękujemy rolnikom z terenu Gminy Radziłów i Powiatu Grajewskiego, którzy tak licznie zgromadzili się na dożynkach dając tym samym wyraz dziękczynienia za tegoroczne plony.

« z 3 »
Skip to content