Karta Dużej Rodziny- informacja dla podmiotów

Przystąpienie do programu Karta Dużej Rodziny daje korzyści nie tylko rodzinom, ale również wspierającym je instytucjom. Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych. Przyczynia się to do zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy, pomaga kreować jej atrakcyjny wizerunek społeczny oraz wpływa na możliwość budowania długotrwałych relacji z klientami.

Wojewoda Podlaski w dniu 11 lutego 2016 r. podpisał z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie upoważniające do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: bok@bialystok.uw.gov.pl . Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Podlaskim a podmiotem.

Wszelkie informacje dostępne są też na stronie internetowej www.bialystok.uw.gov.pl

Dodaj komentarz

Skip to content