Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów – podpisanie umowy o dofinansowanie.

W dniu 22 lipca 2016 r. w Białymstoku Gmina Radziłów podpisała umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego określającą przedmiot realizacji operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Beneficjent (Gmina Radziłów) zobowiązał się do realizacji operacji „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Radziłów”. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, którym jest poprawa infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Cel zostanie osiągnięty poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych.

Przewidywanym rezultatem (efektem) realizacji zadania będzie budowa (rozbudowa) dróg gminnych o łącznej długości 2,740 km oraz przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 1,576 km, gdzie wskaźnik realizacji celu jest tożsamy z długością przebudowywanych dróg w następujących miejscowościach w województwie podlaskim, powiecie grajewskim, gminie Radziłów: Rydzewo Szlacheckie, Czachy, Łoje-Awissa, Kownatki, Brodowo.

Dodaj komentarz

Skip to content