Struktura urzędu

Wójt Gminy
Krzysztof Milewski
tel. 86 273 71 22
e-mail: wojt@gminaradzilow.pl
Zastępca Wójta
Elżbieta Dymecka
pokój nr 7
tel. 86 273 71 14
e-mail: dymecka@gminaradzilow.pl
Referat Finansowy
Skarbnik Gminy – Kierownik Referatu Finansowego
Anna Jakubczyk
pokój nr 11
tel. 86 273 71 13
e-mail: skarbnik@gminaradzilow.pl
Główny Księgowy
Barbara Zalewska
pokój nr 11
tel. 86 273 71 13
e-mail: zalewska@gminaradzilow.pl
Inspektor
Grażyna Wicik
pokój nr 3
tel. 86 273 71 20
e-mail: wicik@gminaradzilow.pl
 • podatki (rolny, leśny, od nieruchomości)
 • opłaty lokalne
 • zaświadczenia podatkowe
Młodszy referent
Sylwia Czaplicka
pokój nr 3
tel. 86 273 71 20
e-mail: czaplicka@gminaradzilow.pl
 • Podatki od środków transportowych
 • zaświadczenia o zaległościach
 • księgowość podatkowa
 • dodatki mieszkaniowe
Referent
Marzena Ekstowicz
pokój nr 6
tel. 86 273 71 12
e-mail: m.ekstowicz@gminaradzilow.pl
 • Płace
Inspektor
Zofia Maciorowska
pokój nr 2
tel. 86 273 71 21
e-mail: maciorowska@gminaradzilow.pl
 •  Obsługa Kasy
Referat Organizacyjny
Inspektor
Mirosław Gądek
pokój nr 10
tel. 86 273 71 23
e-mail: oswiata@gminaradzilow.pl
 • Oświata
 • Stypendia szkolne
 • Sprawy ppoż
 • Zdrowie
Informatyk
Łukasz Rutkowski
pokój nr 10
tel. 86 273 71 23
e-mail: rutkowski@gminaradzilow.pl
 • Informatyka
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Ochrona danych osobowych
Referent
Katarzyna Kadłubowska
pokój nr 6
tel. 86 273 71 12
e-mail: kadlubowska@gminaradzilow.pl
 • Kadry
 • Obsługa Rady Gminy
Sekretarka
Alina Wojsław
Sekretariat
tel. 86 273 71 10
e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl
 •  Sekretariat
 • Archiwum zakładowe
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu
Anna Bagińska
pokój nr 5
tel. 86 273 71 15
e-mail: baginska@gminaradzilow.pl
 • inwestycje
 • pozyskiwanie środków UE
Inspektor
Jadwiga Cendrowska
pokój nr 3a
tel. 86 273 71 19
e-mail: cendrowska@gminaradzilow.pl
 • zagospodarowanie przestrzenne
 • decyzje środowiskowe
 • rozgraniczenie podziału nieruchomości
 • nieruchomości komunalnych
Młodszy referent
Łukasz Grądzki
pokój nr 5
tel. 86 273 71 15
e-mail:  gradzki@gminaradzilow.pl
 • zamówienia publiczne
 • inwestycje
 • pozyskiwanie środków UE
Pomoc administracyjna
Krzysztof Roman
pokój nr 3a
tel. 86 273 71 19
e-mail: roman@gminaradzilow.pl
 • Ochrona środowiska
 • Rolnictwo
 • Drogi, oświetlenie
Pomoc administracyjna
Milena Kozikowska
pokój nr 1
tel. 86 273 71 18
 • Gospodarka odpadami
Urząd Stanu Cywilnego
Specjalista
Krystyna Czaplicka
Budynek 15a
tel. 86 273 65 00
e-mail: usc@gminaradzilow.pl
 • USC
 • ewidencja ludności
 • dowody osobiste