Rada Gminy Radziłów

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska
Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy
Piotr Tokarzewski
Daniel Mroczkowski
Radni Gminy
Jan Borawski
Andrzej Dąbrowski
Paweł Jarosiński
Krzysztof Konopka
Jan Kozicki
Zbigniew Mroczkowski
Jan Obrycki
Krzysztof Pieniążęk
Mariusz Płoszkiewicz
Janusz Wejda
Elżbieta Wysocka
Kazimierz Przemysław Wysocki