Pracownicy

Kierownik GOPS
 Józef Jurski
pokój nr 4
tel. 86 273-68-72
Główny Księgowy
Jolanta Łochowska
 Starszy Pracownik Socjalny pok. nr 1
Małgorzata Chrzanowska
 Starszy Pracownik Socjalny pok. nr 2
Regina Ciecierska
 Inspektor ds. świadczeń rodzinnych pok. nr 5
Emilia Skarzyńska
 Referent ds. świadczeń wychowawczych pok. nr 5
Marta Matoszko
 Asystent Rodziny pok. nr 3
Katarzyna Bargłowska
 Referent ds. płac
Marzena Ekstowicz
 Referent ds. kadr
Katarzyna Kadłubowska