Pracownicy

Kierownik GOPS
 Józef Jurski
pokój nr 4
tel. 86 273-68-72
Starszy Pracownik Socjalny pok. nr 1
Małgorzata Chrzanowska
Pracownik Socjalny
Małgorzata Świderska
 tel. 506 641 040, chrzanowska@gops.radzilow.pl
 Starszy Pracownik Socjalny pok. nr 2
Regina Ciecierska
 tel. 506 641 046, ciecierska@gops.radzilow.pl
 Referent ds. świadczeń rodzinnych pok. nr 5
Jolanta Łochowska
 tel. 506 641 042, lochowska@gminaradzilow.pl
 Referent ds. świadczeń wychowawczych pok. nr 5
Marta Matoszko
 tel. 506 641 042, matoszko@gops.radzilow.pl
 Starszy asystent Rodziny pok. nr 3
Katarzyna Bargłowska
 tel. 86 273 68 72