Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Gminę Radziłów w roku 2019, sporządzony na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaUwagi
1.Dostawy kruszywa naturalnego oraz mieszanki kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg w Gminie RadziłówDostawyPrzetarg nieograniczonyok. 200.000 zł bruttoI  kwartał 2017 r.
  2.Sukcesywne dostawy oleju napędowego, etyliny Pb95 oraz środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów oraz sprzętu Gminy RadziłówDostawyZapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczonyok. 150.000 zł bruttoIV kwartał 2017 r.
3.Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”UsługiZapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczonyok. 150.000 zł bruttoIII kwartał 2017 r.
4.Odbiór, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy RadziłówUsługiPrzetarg nieograniczonyok. 344.000 zł bruttoIV kwartał 2017 r.
5.Sukcesywne dostawy oleju opałowego do kotłowni olejowych Gminy Radziłów na lata 2020-2023DostawyPrzetarg nieograniczonyok. 456.000 zł brutto
6.Przebudowa drogi gminnej nr 162742B w msc. KarwowoRoboty budowlanePrzetarg nieograniczonyok. 386 000 zł brutto