Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Gminę Radziłów w roku 2017, sporządzony na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) oraz Załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXI/192/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaUwagi
1.Dostawy kruszywa naturalnego oraz mieszanki kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg w Gminie RadziłówDostawyPrzetarg nieograniczonyok. 208.000 zł bruttoI  kwartał 2017 r.
  2.Sukcesywne dostawy oleju napędowego, etyliny Pb95 oraz środków smarnych i płynów eksploatacyjnych do pojazdów oraz sprzętu Gminy RadziłówDostawyZapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczonyok. 150.000 zł bruttoIV kwartał 2017 r.
3.Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”UsługiZapytanie ofertowe lub przetarg nieograniczonyok. 150.000 zł bruttoIII kwartał 2017 r.
4.Odbiór, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radziłów.UsługiPrzetarg nieograniczonyok. 300.000 zł bruttoIV kwartał 2017 r.