Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Gminę Radziłów w roku 2020, sporządzony na podstawie art. 13a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowaniaUwagi
1.Dostawy kruszywa naturalnego oraz mieszanki kruszywa łamanego przeznaczonego na remont dróg w Gminie RadziłówDostawyPrzetarg nieograniczony200.000 zł bruttoI  kwartał 2020 r.
  2.Sukcesywne dostawy oleju napędowego i etyliny do pojazdów oraz sprzętu Gminy RadziłówDostawyPrzetarg nieograniczony150.000 zł bruttoIV kwartał 2020 r.
3.Przygotowywanie oraz dostarczenie posiłków w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”UsługiPrzetarg nieograniczony170.000 zł bruttoIII kwartał 2020 r.
4.Odbiór, transport i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu Gminy RadziłówUsługiPrzetarg nieograniczony370.000 zł bruttoIV kwartał 2020 r.
5.Budowa drogi gminnej nr 162524B w miejscowości KarwowoRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony280.000 zł bruttoII  kwartał 2020 r.
6.Przebudowa drogi gminnej nr 104139B od msc. ZakrzewoRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony1.116.000 zł bruttoI kwartał 2020 r.
7.Instalacja urządzeń wytwarzających energię elektryczną z OZE na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy RadziłówDostawyPrzetarg nieograniczony945.000 zł bruttoII kwartał 2020 r.
8.Przebudowa bieżni boiska lekkoatletycznego w ramach zadania Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Radziłowie – etap IIIRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony335.000 zł bruttoI kwartał 2020 r.