Nieczystości płynne

 CenaPodstawa ustalenia ceny
odprowadzane siecią kanalizacyjną5,72 zł/m3 bruttoUchwała Rady Nr XIV/86/15
Uchwała Rady Nr XIV/87/15
wywożone beczką asenizacyjną 80 zł bruttoUchwała Rady Nr XV/91/11

Na terenie Gminy Radziłów znajdują się trzy oczyszczalnie ścieków:

 • Oczyszczalnia ścieków w msc. Klimaszewnica
 • Oczyszczalnia ścieków w msc. Radziłów
 • Oczyszczalnia ścieków w msc. Łoje-Awissa

 Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie zwraca się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Radziłów o nie wrzucanie do kanalizacji odpadów, które powodują lub mogą spowodować awarię przepompowni a mogą zostać wyrzucone do pojemnika na niesegregowane odpady komunalne.

W głównej mierze chodzi o takie odpady jak:

 • artykuły higieniczne (waty, pieluchy, podpaski, płatki kosmet.),
 • patyczki do czyszczenia uszu,
 • resztki materiałów i tekstylii, torebki foliowe
 • włosy.

Wyżej wymienione śmieci powodują częste zatrzymanie pomp i w ostateczności ich uszkodzenie.
Koszt remontu jednej pompy wynosi nawet do 2.000,00 zł.
Poza wymienionymi odpadami, do kanalizacji nie zrzucamy:

 • resztek pożywienia,
 • olei jadalnych, silnikowych, rozpuszczalników,
 • farb, lakierów, impregnatów, cementu, gipsu,
 • wody po umyciu narzędzi malarskich i budowlanych,
 • lekarstw,
 • środków ochrony roślin,
 • niedopałków papierosów.

Te odpady z kolei powodują zapychanie się rur jak też zatrzymanie procesu pracy na oczyszczalni.
Roczne koszty spowodowane tylko przez awarie powstałe z winy wymienionych śmieci dochodzą nawet do 60.000,00 zł a tym samym mają znaczący wpływ na cenę 1 m3 ścieków.

Serdecznie dziękuję za pozytywne ustosunkowanie się do powyższej prośby.


Do pobrania