Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji
Krzysztof Konopka
Członkowie
Daniel Mroczkowski
Jan Borawski
Andrzej Dąbrowski
Zbigniew Mroczkowski
Jan Obrycki
Mariusz Płoszkiewicz
Janusz Wejda
Elżbieta Wysocka