GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANYCH

 

MIEJSCOWOŚĆIIIIIIIVVVI
Słucz, Glinki, Mikuty, mieszkańcy kolonii, Zakrzewo, Czaple, Wiązownica, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Janowo966385
Konopki, Wypychy, Dusze, Dębówka, Barwiki, Brodowo, Kolonia Radziłów nr 1,4,6,
Szlasy, Szyjki, Brychy, Łoje-Awissa, Czachy, Racibory, mieszkańcy kolonii
1077496
Okrasin, Ostrowik, Mścichy, Święcienin, kolonia Mścichy tylko nr 2411885107
Klimaszewnica, Sośnia w tym mieszkańcy kolonii Klimaszewnicy i Mścich12996118
Borawskie-Awissa, Kramarzewo, Konopki-Awissa, Kieljany, Kownatki, Czerwonki, mieszkańcy kolonii1310107129
Karwowo, Radziłów - ul. Łomżyńska,
ul. Karwowska, ul. Sportowa, ul. Szkolna
Radziłów Kolonia nr 5
161313101512
Radziłów z wyjątkiem ul. Łomżyńskiej, ul. Karwowskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej171414111613

W DNIU WYWOZU NIECZYSTOŚCI SEGREGOWANE NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJĘ.