GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI NIESEGREGOWANYCH

MIEJSCOWOŚĆIIIIIIIVVVI
Radziłów ul. Karwowska, Bargłówek ,Sportowa,Szkolna,Sadow,Słoneczna,Pogodna,
Plac 500-lecia,Ogrodowa, Szczuczyńska,Kościelna ,Długa, Gęsia,Krótka, Mickiewicza

1411
Radziłów ul. Grzybowa ,Gumienna, Piękna ,Nadstawna, Łomżyńska, Radziłów Kolonia
1512
Mikuty,Słucz,Glinki,Wiązownica, Zakrzewo1613
Dębówka,Dusze,Wypychy,Konopki, Barwiki,Szyjki,Racibory,Brychy,Czachy,Brodowo,Łoje-Awissa, Szlasy, Klimaszewnica, Sośnia1714
Mścichy, Okrasin,Ostrowik,Karwowo1815
Rydzewo Szlacheckie,Rydzewo Pieniążek,Janowo,Czerwonki, Kieljany,Kownatki, Święcienin, Kramarzewo,
Borawski-Awissa,Konopki-Awissa
2118