GRAFIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI NIESEGREGOWANYCH

MIEJSCOWOŚĆVIIVIIIIXXXIXII
Radziłów ul. Karwowska, Bargłówek, Sportowa, Szkolna, Sadowa, Słoneczna, Pogodna, Plac 500-lecia, Ogrodowa, Szczuczyńska, Kościelna, Długa, Gęsia, Krótka, Mickiewicza,
213123
Radziłów: ul. Gęsia, Kościelna, Szczuczyńska, Krótka, Ogrodowa, Bargłówek, Długa, Pogodna, Słoneczna, Sadowa, Sportowa, Szkolna
324253
Glinki, Słucz, Zakrzewo, Wiązownica, Janowo435364
Szyjki, Brychy, Szlasy, Łoje-Awissa, Czachy, Barwiki, Dusze, Wypychy, Dębówka, Konopki, Racibory, Brodowo, Karwowo, Mikuty5610474
Okrasin, Ostrowik, Mścichy, Klimaszewnica, Sośnia6711585
Święcienin, Borawskie-Awissa, Konopki-Awissa, Kramarzewo, Kieljany, Czerwonki, Rydzewo-Pieniążek, Rydzewo Szlacheckie, Kownatki9812896