Gimnazjum w Radziłowie

gimnazajum

Nazwa szkoły:Gimnazjum w Radziłowie
Adres:19-213 Radziłów
ul.Sportowa 1
tel.(86)2736014
fax(86)2736480
NIP:719-13-97-063
REGON450700660
Rok powstania:1999
Organ prowadzący:Gmina Radziłów
Organ nadzorujący:Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Organy szkoły:Dyrektor gimnazjum
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Podstawowe dokumenty:Statut
Kierownictwo:dyrektor – mgr inż. Aneta Michałowska
Liczba uczniów:140
Liczba nauczycieli:16
Liczba pracowników administracji i obsługi:5
Baza lokalowa:13 sal lekcyjnych
salę komputerowa
pomieszczenie do zajęć świetlicowych
biblioteka
sala gimnastyczna
boisko przyszkolne
pracownia BRD
stołówka
Nauczane języki obce:język niemiecki
język angielski

źródło: www.radzilow.net