Szkoła Podstawowa w Radziłowie

spradzilow

Nazwa szkoły:Szkoła Podstawowa w Radziłowie
Adres:19-213 Radziłów
ul.Sportowa 114
tel.(86)2736196
fax(86)2736196
Organ prowadzący:Gmina Radziłów
Organ nadzorujący:Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podstawowe dokumenty:Statut
Kierownictwo:dyrektor – mgr Teresa Dziekońska

źródło: www.radzilow.net