Ceny

Rodzaj gospodarstwa domowegoJak będziesz segregował odpadyJak nie będziesz segregował odpadów
Nieposiadające minimum 1 ha fizycznego użytków3,80/m3 wody
(min. 14 zł, max. 53 zł)
7,50/m3 wody
(min. 24 zł,
max. 89 zł)
Posiadające minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez 1 osobę14,00 zł24,00 zł
Posiadające minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez min. 2 osoby.53,00 zł89 zł

Podstawa prawna: Uchwała Rady Nr V/40/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na wskazany przez Urząd Gminy Radziłów nr konta 46 8752 1016 0260 0114 2000 0530 BS Jedwabne o/Radziłów lub w kasie Urzędu .