Ceny

Rodzaj gospodarstwa domowegoJak będziesz segregował odpadyJak nie będziesz segregował odpadów
Nieposiadające minimum 1 ha fizycznego użytków2,50/m3 wody
(min. 9 zł, max. 35 zł)
5,00/m3 wody
(min. 12 zł,
max. 50 zł)
Posiadające minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez 1 osobę9,00 zł 16,00 zł
Posiadające minimum 1 ha fizycznego powierzchni użytków rolnych zamieszkałych przez min. 2 osoby. 35,00 zł 59 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca na wskazany przez Urząd Gminy Radziłów nr konta 21 8752 1016 0260 0114 2000 0010 BS Jedwabne o/Radziłów lub w kasie Urzędu .