Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Radziłów przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 22 sierpnia

...więcej