Dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Radziłowie

Gmina Radziłów otrzymała dofinansowanie w kwocie 13 175zł z Fundacji Orlen, na wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.

Dzięki dofinansowaniu DPS Mścichy zyska nowy, nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, między innymi: kabinę UGUL do ćwiczeń wraz z sprzętem, poręcze do nauki chodzenia, rower treningowy oraz wiele innych.

Sala rehabilitacyjna stanowić będzie doskonałe miejsce do aktywizacji pensjonariuszy. Jest to niezwykle istotny komponent obiektu, ponieważ codzienna aktywność ruchowa osób starszych wskazywana jest jako niezbędny element prawidłowego zdrowia, a dodatkowo prezentuje podstawę działań profilaktyczno- leczniczych.