Grafik wywozu nieczystości niesegregowanych w miesiącu marcu 2019 r.