Grafik wywozu odpadów niesegregowanych

MIEJSCOWOŚĆVIIVIIIIXXXIXII
Radziłów: ul. Karwowska, Bargłówek, Sportowa, Szkolna, Sadowa, Słoneczna, Pogodna, Plac 500 Lecia, Ogrodowa, Szczuczyńska, Kościelna, Długa, Gęsia, Krótka, Mickiewicza
6
20
3
17
7
21
5
19
97
Radziłów: ul. Grzybowa, Gumienna, Piękna, Nadstawna, Łomżyńska, Radziłów kol. 7
21
4
18
8
22
6
20
108
Mikuty,Słucz, Glinki,Wiązownica, Zakrzewo8
22
5
19
9
23
7
21
129
Dębówka, Dusze, Wypychy, Konopki, Barwiki,Szyjki, Racibory, Brychy, Czachy, Brodowo, Karwowo,
Łoje-Awissa, Szlasy,
9
23
6
20
10
24
8
22
1310
Mścichy, Okrasin, Ostrowik, Klimaszewnica, Sośnia10
24
7
21
11
25
9
23
1611
Rydzewo Szlacheckie, Rydzewo Pieniążek, Janowo, Czerwonki, Kieljany, Kownatki, Święcienin, Kramarzewo,
Borawskie Awissa, Konopki Awissa.
13
27
10
24
14
28
12
26
1714