Grafik wywozu odpadów niesegregowanych

MIEJSCOWOŚĆIIIIIIIVVVI
Radziłów: ul. Karwowska, Bargłówek,Sportowa,Szkolna,
Sadowa,Słoneczna,Pogodna,
Plac 500-lecia,Ogrodowa, Szczuczyńska,Kościelna ,Długa, Gęsia,Krótka, Mickiewicza

141111
Radziłów: ul. Grzybowa ,Gumienna, Piękna ,Nadstawna, Łomżyńska, Radziłów Kolonia151212
Mikuty,Słucz,Glinki,Wiązownica, Zakrzewo161313
Dębówka,Dusze,Wypychy,Konopki, Barwiki,Szyjki,Racibory,Brychy,
Czachy,Brodowo,Łoje-Awissa, Szlasy, Karwowo,
171414
Mścichy,Okrasin,Ostrowik,
Klimaszewnica,Sośnia
181515
Rydzewo Szlacheckie,Rydzewo Pieniążek,Janowo,Czerwonki, Kieljany,Kownatki, Święcienin, Kramarzewo,
Borawski -Awissa,Konopki Awissa
211818