Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Radziłów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Radziłowie
z dnia 5 października 2018 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy  Radziłów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Radziłowie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy  Radziłów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  1. MILEWSKI Krzysztof, lat 42, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Radziłów,
    zgłoszony przez KWW GMINY RADZIŁÓW 2018
  2. ZIEMKIEWICZ Robert, lat 46, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Radziłów,
    zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Radziłowie

 Maria Ekstowicz